viladrau educació


Estiu

de font en font

Programa Sàtiva

Programa Sàtiva

 

Centre Santa Marta de Viladrau

Després de vint anys d’experiència en Educació Ambiental al Montseny i coincidint amb la Dècada de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible promoguda per l’UNESCO (2005-2014), volem replantejar el nostre programa educatiu.
Durant tot aquest temps hem ofert recolzament, formació i assessorament a centres educatius, que desenvolupen programes d’innovació educativa en l’àmbit de l’educació ambiental, i volem repensar les propostes del nostre centre, perquè també esdevingui un punt de trobada d’actuacions educatives innovadores.

Davant d’aquests nous reptes ampliem la nostra oferta al voltant de dos eixos :

 • l’educació com a eina per afrontar els reptes de la sostenibilitat
 • l’espai natural on estem - El Parc Natural del Montseny -

Propostes de treball :

 • Activitats establertes en els dos eixos de treball (sostenibilitat i el Parc Natural del Montseny) per als diferents cicles educatius
 • Programes individualitzats per a cada grup escolar segons les necessitats i interessos del programa educatiu que es vulgui desenvolupar
 • Equip d’educadors estable, qualificat i amb experiència

Com ho fem ?

Les activitats es poden desenvolupar en un dia o al llarg d’una estada de dos o tres dies. Algunes d’aquestes estan pensades per a portar-les a terme a la pròpia escola (setmana verda, jornades, tallers ambientals...)

Estades :

El programa d’activitats està pensat i concretat prèviament amb els mestres i professors del centre educatiu.
Aquest programa es dissenya segons les informacions recollides a la visita feta amb antelació a l’escola

L’estratègia didàctica utilitzada se centra a totes les activitats en :

 • afavorir el treball en petit grup
 • aprendre en un entorn natural
 • apropar la realitat de la vida del parc natural als alumnes i concretar un determinat conflicte ambiental (segons cicle educatiu) i utilitzar la metodologia de la resolució de problemes
 • prendre decisions individualment i col·lectivament
 • provocar aprenentatges, de manera lúdica, en què predominin les actituds de voler aprendre i investigar: tècniques d’observació i de recerca
  d’informació
 • ràtio 15 alumnes/educador del centre

Instal·lacions :

Centre Santa Marta
C/ Dr. Ariet, 6 17406 Viladrau
60 places. Habitacions de 4, 6 i 8 persones
Calefacció.
Sales polivalents.
Espai exterior: bàsquet, futbol i taules de tennis taula.
Porxo de fusta.

El preu inclou tot el material didàctic que necessita l’alumne, segons la concreció del programa, i la seva manutenció alimentària (des de l’esmorzar del primer dia, si és necessari), així com els educadors per realitzar les activitats acordades (ràtio 15 alumnes per educador) i l’activitat d’una vesprada (normalment la primera nit).
Per a la realització de l’activitat de la segona nit (en general vetllada), el centre posa a l’abast el material que els mestres puguin necessitar. 


EROLA

CIEP Santa Marta

El Montseny, Recurs Educatiu

Europarc

Recursos didàctics

viladraueducació.com
Dades identificatives